Arvoden 2019 är klara:

P16, matchtid 90 minuter 600
P/F15, matchtid 80 minuter 470
P/F14, matchtid 75 minuter 415
P/F13, matchtid 75 minuter 405
7 manna senior, 60 minuter 425

 

Flickor och pojkar 12 år, 3 x 20 min. 270:-

Flickor och pojkar 11 år, 3 x 20 min. 250:-


Arvodesnivå föreningsdomare: 
Rekommenderad arvodesnivå för föreningsdomare är 200 kr

Motionsfotboll: Är en ny tävlingsform i distriktet. Arvoden för dessa är enligt nedanstående tabell:

7 manna Motionsfotboll, 60 min 330
11 manna Motionsfotboll 480

 

För fullständigt avtal se nedan eller länk till GFF:s hemsida

https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_162149/scope_0/ImageVaultHandler.aspx190325122413-uq

Nyheter i lokalt avtal 2017

Avtalet som är en överenskommelse mellan Göteborgs Fotbollförbund (GFF) och Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb (GIFDK) är nu klar och de nyheter som du som domare bör vara medveten om är följande:

Betalningsformer: Det står nu i avtalet att föreningar har möjlighet att betala med Swish. Det är förtydligat att vid betalning med Swish eller kontant så sker det i direkt anslutning till matchen annars gäller nedanstående.

Utbetalningsordning: Föreningar har efter spelad match fem bankdagar på sig att betala ut arvodet. Om domaren fem bankdagar efter spelad match inte har fått sin ersättning från betalande förening ska domaren nästkommande dag maila till osman.yucel@gbgfotboll.se och rapportera det inträffade. Rapporten skall innehålla matchnummer, domarens kontonummer samt belopp. GFF tar därefter över ansvaret för att utbetalningen sker och tillser att domarens ersättning återfinns på domarens konto med två fasta utbetalningar enligt nedanstående tabell:

Göteborgs Fotbollförbund får rapport från domaren senast den Insätts på domarens konto den
1:e 10:e
15:e 25:e

 


Avtal

Lokalt avtal Göteborg – Ungdomsfotboll Göteborg, 7 manna senior samt Motionsfotboll

 Lokalt avtal Göteborg 2019 Klicka här

Sverigeavtalet – Herr div 7 till 4. Dam div 4 till 2

 Sverigeavtalet 2017-2019 Klicka här

Övriga serier 2017 – Herr div 3 till Allsvenskan. Dam div 2 till Damallsvenskan

Avtal övriga Sverige 2019 Klicka här

 

Avtal GIFDK-GFF FÖR 2020


Förklaring av avtal och förhandlingsordning:

Sverigeavtalet är huvudavtalet som reglerar de övergripande avtalsvillkoren i Sverige. Avtalet förhandlas fram av SFDF (alla domarklubbars huvudorganisation) samt av SVFF (alla förbunds huvudorganisastion). Huvudavtalet reglerar bland annat stor del av seniorfotbollen men även andra bestämmelser som gäller på nationell nivå. Det går att läsa mer om Sverigeavtalet på SFDF:s hemsida.

Lokala avtalet i Göteborg är det avtal som förhandlas fram mellan parterna GIFDK (Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb) och GFF (Göteborgs Fotbollförbund). Detta avtal styr arvodena för ungdomsfotbollen i Göteborg men även de lokala bestämmelserna gällande exempelvis utbetalningsordning av matcharvode. Det innebär exempelvis vilka alternativ föreningar har när det kommer till betalning av arvoden, hur många dagar de har på sig att betala samt vad som händer om en förening inte betalar ett matcharvode i tid.

Observera att båda avtalen är överenskommelser som bestämts i samförstånd mellan inblandade parter.

Har du några frågor gällande befintliga avtal så tveka inte att kontakta oss på info@gifdk.se så förklarar vi.