GIFDK har inlett ett nytt, spännande samarbete med Flygarns Haga. Ägaren av Flygarns Haga är GIFDK:S domarkollega/domarinstruktör, Houman Z. Pour.

Samarbetsavtalet avser följande:

  • Samarbetspartnern sponsrar GIFDK med en summa likvida medel som i sin tur används till domaraktiviteter.
  • Flygarns Haga skall fungera som mötesplats för GIFDK:s medlemsaktiviteter vid mindre träffar.
  • GIFDK:s medlemmar innehar 15% rabatt på mat och dryck (ej akolholhaltiga drycker) vid uppvisande av GIFDK medlemskap.
  • GIFDK medlemmar har förtur vid bokning av bord vid stormatcher som t.ex. El Clasico, Champions League slutspel och VM. Krav i dessa fall av bokning sker i samband med förträning.
  • Filma varandra under en match, titta på inspelade filmer, ge varandra feedback.

Besök gärna Flygarns Haga:s hemsida för att se vad de har för gott att erbjuda.

http://www.flygarnshaga.se/

 

Vid frågor kontakta: roberto.incorvaia@gifdk.se