Varför värdegrund och vision?

Värdegrunden är vår gemensamma karta och moraliska kompass som skapar positiv drivkraft framåt.

Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll.

 

Värdegrund

Göteborgs Ideella fotbolldomarklubb hämtar kraft i de tre ledorden glädje, stolthet och ansvar. Vi existerar genom våra medlemmar och de skilda sammanhang de verkar i. Därmed skall domarklubbens arbete genomsyras av att stödja, höja och utveckla domarverksamhetens samtliga områden.

Domarklubben skall värna medlemmarnas breda intressebas med specifikt fokus på det sociala, praktiska och ekonomiska mervärdet. Detta arbete görs bäst genom att verka nära medlemmarna, förena dem samt vårda samarbetet med Göteborgs Fotbollförbund, föreningslivet och andra parter medlemmarna verksamhet påverkas av.

Vision

Göteborgs Ideella fotbolldomarklubb skall med värdeorden glädje, stolthet och ansvar bidra till att göteborgs domarverksamhet är den bästa i landet. Domaren är idrottskulturens förste väktare. Domaren implementerar såväl som försvarar reglementet samt dess grundläggande värden av respekt, ärlighet och gemenskap. Därför skall också domaren vara den som vi medlemmar alla skyddar mot verksamhetens baksida likt hat, hot, våld, fusk och kränkande behandling.

Bara genom trygga, engagerade och kompetenta aktörer inom hela fotbollsfamiljen blir upplevelsen och kvalitén på verksamheten framgångsrik. Ingen domare skall känna sig otrygg i sin roll som fotbollens väktare, det är domarklubbens outtröttliga vision.