GIFDK samarbetar med SISU för att hjälpa att utveckla klubben!

Med hjälp av ifyllda utbildningsblanketter (se nedan) från varje match med team kan varje medlem bidra med att detta samarbete blir bättre. Ju fler blanketter som kommer in desto mer kan SISU stötta GIFDK med att göra bättre och större aktiviteter som i längden bidrar till en bättre domarklubb.
Hjälp oss göra VÅR gemensamma klubb bättre!

Nedan följer ett exempel på hur en ifylld blankett kan se ut samt vad som ska skrivas i respektive ruta.
(Exemplet innehar fler matcher i ett papper. Det går bra med en eller flera matcher på samma blad)

GIFDK har tagit fram en blankett som kan fyllas i på datorn för enklare hantering. Följ ovanstående exempel på hur du fyller i blanketten. Om du är osäker på hur du fyller i alternativt kontakta vår vice ordförande på viceordforande@gifdk.se för hjälp.
Ladda ner blanketten, fyll i och lämna sen till Arvid Carlund (viceordforande@gifdk.se) eller någon annan i styrelsen kontinuerligt. Ju fler lappar vi får in desto bättre kan SISU hjälpa GIFDK.

För att komma till den nedladdningsbara digitala blanketten
klicka här

Vill du veta mer om SISU kan du besöka deras hemsida här:
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/