Lathund för…

Anmälan

Då du som domare utvisar eller avvisar en spelare eller ledare grovt har du skyldighet att skriva en

anmälan och skicka till det förbund som arrangerar tävlingen – enklast gör du det genom Fogis.

Rapport

Om spelare, ledare, publik eller andra uppträder på ett sätt som inte är förenligt med fotbollens

image och fair play eller om arenan har klara brister skall du skriva en rapport och skicka till det

fotbollförbund som arrangerar tävlingen. Detta görs till jasna.kliko@gbgfotboll.se

 

Du kan med fördel använda denna MALLEN när du rapporterar. I mallen finner du även punkter som du kan ha i åtanke när du skriver rapporter.

 

Vi vill uppmana våra medlemmar att vid situationer där vår säkerhet ej går att garantera t ex vid hot, trakasserier och våld så skall matchen med omedelbar verkan avbrytas.

När det kommer till arvode utgår fullt arvode oavsett om match bryts i minut 1, 34 eller 79.

Ni lämnar spelplanen och skriver anmälan till berörd myndighet.

Kvitto skickas till kansliets tävlingsavdelning, seniormatcher till Christoffer och ungdomsmatcher till Jasna, med kopia till er domarkonsulent