Tidigare styrelsemedlem och Göteborgsdomare George Jansizian erbjudar via sin juristbyrå fri inledande rådgivning upp till 30 minuter vid uppvisande av medlemskortet.

Kontakt: info@georgejuristbyra.se