Stadgar:

Stadgar för GiFDK Klicka här

Verksamhetsberättelser:

 Verksamhetsberättelse 2011 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2012 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2013 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2014 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2015 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2016 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2017 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2018 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2019 Klicka här

Verksamhetsberättelse 2020  Klicka här

 


Protokoll:

Protokoll konstituerande årsmote Klicka här
Protokoll konstituerande styrelsemöte Klicka här
Protokoll årsmöte 2012 Klicka här
Protokoll årsmöte 2013 Klicka här
Protokoll årsmöte 2014 Klicka här
Protokoll årsmöte 2015 Klicka här
Protokoll årsmöte 2016 Klicka här
Protokoll årsmöte 2017 Klicka här
Protokoll årsmöte 2018 Klicka här
Protokoll årsmöte 2019 Klicka här

Protokoll årsmöte 2020                             Klicka här

Protokoll årsmöte 2021                             Klicka här