Vad kommer Evolve Byggkonsult erbjuda GIFDK:s medlemmar?

Evolve byggkonsult erbjuder olika tjänster kopplade till bygglov.

  • Bygglovsritningar – tar fram ritningar som behövs för en bygglovsansökan.
  • Konstruktionshandlingar – projekterar tänkt byggnation
  • Konsultation – i alla bygglovsfrågor, rådgivning i specifika ärenden bidra med överklaganden,

skrivelser och liknande

  • Areamätning
  • Kontrollansvarig
  • Övriga handlingar – Energiberäkningar, enklare brandskyddsbeskrivningar och liknande

Vi har även en del samarbeten med andra företag i branschen som kan bistå med relevanta tjänster

kopplade till byggnation och bygglov. Mer information hittar ni på hemsidan

www.bygglovritningar.se

Erbjudandet som gäller alla GIFDK medlemmar är 10 % rabatt på alla tjänster.