markus

Vad krävs för att bli fotbollsdomare?

ALLA KAN BÖRJA DÖMA!

Det enda formella kravet som finns är att du fyllt eller ska fylla 15 det året du går utbildningen. Sedan måste du självklart ha en god fysik. I övrigt ser vi till varje sökande individuellt. Beroende på hur många som söker så kan konkurrensen bli hårdare. Några av de punkter som brukar tas hänsyn till är: Ålder, fotbollskunnande, tidigare erfarenheter från att döma, ledaregenskaper med mera. Något av det som värderas högst är engagemang och vilja.