AD

Regelprov & Löptest

Varje år genomförs ett regelprov och ett löptest som du behöver klara för att få fortsätta döma. Regelprovet består av 13 regelfrågor varav du behöver svara rätt på minst 11. Löptesten genomförs med intervall. Vilka tider och upprepningar man skall klara varierar beroende på vilken division man dömer. Man springer 150m – går 50m – springar 150m – går 50m osv. Mellan 10 och 20 gånger. Man skall också springa 40m under en viss tid.