Schema med tillhörande passförklaring:

Pass 1 – 18 Januari

Teori – 18:00-20:00 – SISU:s lokaler. Mejerigatan 1
Hållplats: Gräddgatan (ligger precis bredvid byggnaden)
Parkering: 15-20 finns i direkt anslutning till byggnaden.

Förklaring:
Teori gällande kost och träning. Hur hänger det ihop och hur kan ett träningsår för en domare se ut? Utdelning av träningsschema kommer också ske och frågor kring detta kommer avhandlas.

Pass 2 – 22 Januari

Träning – 20:00-21:30 – Prioritet Serneke Arena (Fotbollsplan)

Förklaring:
Träning – Löpträning med uthållighetsfokus.

Pass 3 – 25 Januari

Träning – 19:00-21:00 – Kristinedals Träningscenter

Förklaring:
Teori/träning – Passet börjar med 30-60 minuter teori gällande motivation & mobilitet. Träningsdelen fokuserar på flexibilitet och styrka.

Pass 4 – 31 Januari

Träning –   17:55-18:55 – Kristinedals Träningscenter

Förklaring:
Träning –  Löpträning med fokus på snabbhet och explosivitet.

Pass 5 – 8 Februari

Träning – 18:00-19:30 – Skatås motionscentral

Förklaring:
Intervallpass med hög intensitet.

Pass 6

Testar löptest – Tid, plats och nivå/nivåer bestäms gemensamt