Stadgar:

Stadgar för GiFDK Klicka här

Verksamhetsberättelser:

 Verksamhetsberättelse 2011 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2012 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2013 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2014 Klicka här
 Verksamhetsberättelse 2015 Klicka här

Protokoll:

Protokoll konstituerande årsmote Klicka här
Protokoll konstituerande styrelsemöte Klicka här
Protokoll årsmöte 2012 Klicka här
Protokoll årsmöte 2013 Klicka här
Protokoll årsmöte 2014 Klicka här
Protokoll årsmöte 2015 Klicka här