Träning gör sig bäst tillsammans och
på nedanstående tider kör vi gemensamt i Skatås!

September:

14:e klockan 18:30

21:e klockan 18:30

28:e klockan 18:30

Oktober

5:e klockan 18:30

12:e klockan 18:30

19:e klockan 18:30

26:e klockan 18:30

November:

2:e klockan 18:30

9:e klockan 18:30

16:e klockan 18:30

23:e klockan 18:30

30:e klockan 18:30

Läs mer på vår Facebooksida