GIFDK höll årsmöte den 18 mars 2012.

Styrelsen redovisade ekonomi- och verksamhetsberättelse för 2011, förrättade val av styrelse och informerade om kommande säsong.

Protokoll hittas under Dokument.