Välkommen Aldin och Evolve Byggkonsult AB som GIFDK:s nya sponsor.

Hur är dina känslor att samarbeta med GIFDK?
Domarskapet har utvecklat mig som person så enormt mycket och jag känner att det skall bli kul att
få ge tillbaka på något sätt till domarskapet och kollegorna. Jag hoppas att många kommer ta nytta
utav de tjänster som jag kan erbjuda och är glad över att jag fått möjligheten till detta.

Berätta lite om dig själv
25 år uppvuxen i Göteborg, glad och social, arbetar som bygglovshandläggare och vid sidan av driver
jag mitt egna företag. Fritiden präglas av fotboll, träning, familj och vänner.

Vad kommer Evolve Byggkonsult AB erbjuda GIFDK:s medlemmar?
Evolve byggkonsult erbjuder olika tjänster kopplade till bygglov.
 Bygglovsritningar – tar fram ritningar som behövs för en bygglovsansökan.
 Konstruktionshandlingar – projekterar tänkt byggnation
 Konsultation – i alla bygglovsfrågor, rådgivning i specifika ärenden bidra med överklaganden,
skrivelser och liknande
 Areamätning
 Övriga handlingar – Energiberäkningar, enklare brandskyddsbeskrivningar och liknande
Vi har även en del samarbeten med andra företag i branschen som kan bistå med relevanta tjänster
kopplade till byggnation och bygglov. Mer information hittar ni på hemsidan
www.bygglovritningar.se
Erbjudandet som gäller alla GIFDK medlemmar är 10 % rabatt på alla tjänster.

Varför valde du att starta eget företag?
Tanken om eget företag har väl i någon form alltid funnits hos mig men idén om konsultbolag som
bistår med tjänster kopplade till bygglov kom upp redan under studietiden på Chalmers. När jag
sedan fick praktisk erfarenhet av bygglov genom jobbet, såg jag att det fanns ett stort behov för
dessa tjänster då kände jag att det var dags. Jag är en person som gillar att ha mycket att göra, varje
minut skall utnyttjas till något samtidigt så såg jag en chans att förverkliga en dröm.

Vilka är dina styrkor som entreprenör?
Jag skulle säga att mina främsta styrkor är att jag alltid håller mitt ord och min höga arbetsmoral.

Du är även fotbollsdomare, hur länge har du dömt och vilken nivå dömer du på?
Jag började döma fotboll för snart 10 år sedan som 16 åring så det har blivit ett antal matcher. Idag
dömer jag som huvuddomare i division 6.

Vad har domaryrket lärt dig?
Så otroligt mycket! Jag började döma väldigt tidigt vilket gjorde att jag lärde mig att ta ansvar på ett
nytt sätt då dömningen var mitt första ”jobb”. Men dömningen har främst utvecklat min
kommunikationsförmåga, som man har nytta av i alla lägen. Jag har också lärt mig att hantera
stressiga situationer och fått en praktisk förståelse för mänsklig psykologi. Stor del av min personliga
utveckling har jag att tacka domarerfarenheten.

Vad har du för tips till nya domare?
Försök att döma mycket, erfarenhet är nyckeln till framgång. När man dömt x antal matcher så har
man även gjort fel x antal gånger som man då lär sig utav. Förutom det så skulle jag säga stå på er
men försök att alltid ha glimten i ögat och tillämpa sunt förnuft.

Tack Aldin och Evolve Byggkonsult!