Göteborgs Fotbollsförbund arrangerade Kick-Off 2013 den 26 mars på Katrinelundsgymnasiet. GIFDK fanns på plats för att informera om klubben, dela ut pris för Årets domare 2012 och Årets Nybörjare 2012. 

Årets Nybörjare 2012

bild

Jimmy Karlsson

” Personen har visat prov på en exremt bra inställning till sina uppgifter och 
en kamratlig attityd till sina kollegor. Det gör vederbörande till en bra förebild
för de unga domarna. ”

Tillsammans med Spintso fick Jimmy Karlsson en ”Spintso Watch”.

Årets Domare 2012

harris

Harris Memisevic 

” Genom att avancera två serier varje säsong har personen visat en sällan skådad
talang och enormt driv. Personen har också visat kamratlighet och kollegialt på 
såväl löptest som träning. En mycket allsidig domare och en god förebild för andra ”

Tack för visat intresse under denna Kick-Off.

// Styrelsen