GIFDK vill tacka samtliga medlemmar som deltog i årsmötet. Det är alltid lika värmande att se det brinnande intresset bland våra kära GIFDK medlemmar! Under årsmötet gick vi igenom verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen för det senaste verksamhetsåret, verksamhetsplanen samt budget inför 2019. Sist men inte minst, röstade man fram 2019 års nya styrelse, revisorer samt valberedning:

Styrelseordförande: Roberto Incorvaia
Kassör: Maral Mirzai
Styrelseledamöter: Bashar Hariri, Saga Yilmaz och Joseph Matti
Styrelsesuppleanter: Adrian Hosseini och George Jansizian

Revisorer: Robin Wilde, Dimitrios Merkouris och Bartek Svaberg (revisorsuppleant)

Valberedningen: Elsa Nylander, Marcus Lundgren och Jens Hendar (Valberedning suppleant)

Vi vill även rikta ett stort tack till Sandra Östberg för hennes insatser som ordförande under de senaste två åren. Samtidigt som vi välkomnar Roberto Incorvaia som ny ordförande!

 

Här hittar du styrelsen för 2019