GIFDK vill tacka samtliga medlemmar som deltog i gårdagens årsmöte. Det är alltid lika värmande att se det brinnande intresset bland våra kära GIFDK medlemmar! Under gårdagens årsmöte gick man igenom verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen för det senaste verksamhetsåret, verksamhetsplanen samt budget inför 2018. Sist men inte minst, röstade man fram 2018 års nya styrelse, revisorer samt valberedning:

Styrelseordförande: Sandra Österberg
Kassör: Maral Mirzai
Styrelseledamöter: Bashar Hariri, Roberto Incorvaia och Joseph Matti
Styrelsesuppleanter: Emil Bredmar och Roman Gaydur

Revisorer: Robin Wilde, Dimitrios Merkouris och Bartek Svaberg (revisorsuppleant)

Valberedningen: Elsa Nylander, Camilla Stendahl och Jens Hendar (Valberedning suppleant)

Årsmötet ägde rum på Flygarns Haga (Vasagatan 35) där man just under denna kväll tecknade ett avtal (se bild nedan) med vår domarkollega/domarinstruktör, Houman Zangeneh Pour, som idag driver och äger Flygarns Haga. Mer information kommer inom kort på vår hemsida!