Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till samtliga 83 (!) personer som tog sig till Lunden Överås klubbstuga igårkväll. Ni är helt fantastiska och tillsammans så slog vi ett nytt närvarorekord för en regelträff. Även ett stort tack till Robin Wilde och George Jansizian som höll i en riktigt bra föreläsning!

Nedan följer material som vi gick igenom under kvällen.

REGELBOK FÖR 2019

Powerpoint

Hemfrågor

Svaren på de frågorna Robin och George fick under kvällen med sidhänvisningar hittar ni nedan. Finns även kommentarer ibland. Om Robin och George missade någon fråga som inte besvarades så får ni höra av er till de eller hitta svaret i boken).

Frågor med svar (alla sidhänvisningar är från 2019 års regelbok):

 1. Lagfunktionär, ersättare, ersatt spelare eller utvisad spelare som inträder på spelplanen och INTE påverkar.
  Svar: I regelboken står det ingenstans uttryckligen vad som händer om ovanstående roller kommer in och INTE påverkar. (OBS. Det står om vad som händer om en SPELARE inte påverkar och avblåsning sker. Sida 31)
  Det som faktiskt står är följande.

”Om en lagfunktionär, ersättare, ersatt eller utvisad spelare eller utomstående

inträder på spelplanen måste domaren:

 • stoppa spelet endast om spelet påverkas
 • se till att personen avlägsnas när spelet stoppats
 • vidta lämplig disciplinär åtgärd

Om spelet stoppas och påverkan skett från:

 • en lagfunktionär, ersättare, ersatt eller utvisad spelare återupptas spelet

med en direkt frispark eller straffspark

 • en utomstående återupptas spelet med ett nedsläpp”

  Sidhänvisning: Sida 30
  Kommentar: Frågan kan definitivt tas vidare till fortbildningen.
 1. Mål med extra person på plan. Om en spelare, ersättare, ersatt spelare, utvisad spelare eller lagfunktionär (alla på lappen i det ena laget) som hör till det lag som gjort målet.
  Svar:
  ”Om, efter att ett mål gjorts och innan spelet återupptagits domaren inser att

en extra person befunnit sig på spelplanen när målet gjordes:

 • domaren ska underkänna målet om den extra personen var:

en spelare, ersättare, ersatt spelare, utvisad spelare eller lagfunktionär

som hör till det lag som gjort målet; spelet återupptas med en direkt

frispark från den plats där den extra personen befann sig”

Sidhänvisning: Sida 31
Kommentar: Observera att man här inte skriver att påverkan MÅSTE ske för att det ska bli Direkt Frispark. Tolkningen får bli att man i denna fråga utgår ifrån att påverkan har skett och där blir det Direkt Frispark. På samma sida kan du läsa vad som händer om det är personer i det ANDRA laget samt även om en utomstående befinner sig på plan vid mål.

 1. Vid straffsparkstävling. Vem är berättigad?
  Svar: 

“Med undantag av en ersättare för en målvakt som inte kan fortsätta är

endast spelare som är på spelplanen eller tillfälligt utanför spelplanen

(skada, justering av utrustning etc.) vid matchens slut berättigade att lägga

straffsparkar”

“Om vid matchens slut och före eller under straffsparkstävlingen ett lag har

fler spelare än motståndarlaget måste det reducera sitt antal så att det blir

lika med motståndarlagets, samt informera domaren om namn och nummer

på alla spelare som utesluts. Spelare som uteslutits är INTE berättigade att

delta i straffsparkstävlingen (undantaget det som beskrivs nedan)”

Sidhänvisning: Sida 71. Sida 69-72 hanterar straffsparkstävling.

 1. Vid straffsparkstävling. Vem får byta vid skada? Med vem? När då?
  Svar:
  “En målvakt som inte kan fortsätta före eller under straffsparkarna får ersättas av en spelare som uteslutits för att utjämna antalet spelare eller, om deras lag inte har använt det maximala tillåtna ersättare, av en namngiven ersättare, men den ersatta målvakten får inte längre delta och får inte lägga en straffspark”

  “En berättigad spelare får byta plats med målvakten”  Sidhänvisning: Sida 71. Sida 69-72 hanterar straffsparkstävling.
  Kommentar: Observera att ett platsbyte mellan berättigad spelare OCH målvakt får ske utan att antalet ersättare inte har förbrukats. Det handlar BARA om platsbyte.
 2. Vid straffsparkstävling. Vad hände vid utvisningar? Vem får ersättas? Av vem?
  Svar:

En spelare, ersättare och ersatt spelare kan varnas eller utvisas”

“En spelare annan än målvakten som inte kan fortsätta får inte ersättas”
“Domaren får inte avbryta matchen om ett lag blir färre än sju spelare”

“En målvakt som utvisas måste ersättas av en berättigad spelare”

“Om vid matchens slut och före eller under straffsparkstävlingen ett lag har fler spelare än motståndarlaget måste det reducera sitt antal så att det blir lika med motståndarlagets, samt informera domaren om namn och nummer på alla spelare som utesluts. Spelare som uteslutits är inte berättigade att delta i straffsparkstävlingen (undantaget det som beskrivs nedan)”

Sidhänvisning: Sida 72 och 71. Sida 69-72 hanterar straffsparkstävling.
Kommentar: Läs på sida 69-72!

Övriga kommentarer: Glöm inte att plugga in regelbrott vid straffsparkar. När ska spelare/målvakt varnas? Vad händer vid missar/räddningar osv och regelbrott har skett.

 

Mvh Styrelse