Sveriges största domarklubb sett till antalet medlemmar är:

GIFDK!

Med 2015 års medlemsantal på

247

medlemmar är vi sveriges största!

GIFDK_2015_4