Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb höll årsmöte i Katrinelundsgymnasiets lokaler under onsdagskvällen. 26 medlemmar deltog under kvällen där det bjöds på fika.

Peter Bertlin valdes till mötesordförande och Leonel Bylund till sekreterare.
Till justeringsmän valdes Esan Eskandari och Richard Lillfors-Pintér.

Vi fick under kvällen höra Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och det beslutades också vad som skulle göra med klubbens vinst för 2012.

Val av styrelseledamöter (2 år), styrelsesuppleanter (2 år), revisorer och revisorssuppleant (1 år) samt tre ledamöter till valberedningen.

Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsåret sattes. Likaså inkomst- och utgiftsstak för kommande verksamhetsåret.

Årsavgiften för 2014 sattes till 100 kr för medlemmar. Nybörjardomare blir gratis medlemmar första året fr o m 2014.

Nya styrelsen ser ut som följande: 

Bartek Svaberg – Ordförande
Safija Dautovic Sappelt – Vice Ordförande
Linus Melander – Sekreterare  (ny)
Esan Eskandari – Kassör
Robin Wilde – Klubbmästare (ny)
Jenny Palmqvist – Suppleant
Richard Lillfors-Pintér – Suppleant
Damir Uhota – Revisor
Stefan Schleeh – Revisor
Shabab Sarmadi – Revisorsuppleant (ny)

Valberedningen

Niklas Orrelid – Valberedning
Leonel Bylund – Valberedning
Linda Lindskog – Valberedning (ny)

Mötet avslutades vid 21.00 och då hade GIFDK ca 60 frallor kvar.
Dessa skänktes till Stadsmissionen på kvällen.

Tack för visat intresse.

GIFDK