Årsmötet 2022 ägde rum i Överåsvallens lokaler. Det bjöds på pizza till de 20 medlemmar som anslöt.

Under årsmötet fastställdes en ny styrelse som ska leda GIFDK kommande året.

 • Styrelseordförande på ett år: Elham Sheikhan
 • Kassör på ett år: Roni Mezo
 • Tre styrelseledamöter på ett år: Soroush Mahmoudi, Tina Bertlin & Ina Landin
 • Två styrelsesuppleanter på ett år: Ville Larsson & Arvid Carlund

 

 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år:
  • Revisorer: Robin Wilde & Dimitrious Merkouris
  • Revisorssuppleant: Linda Lindskog
 • Två ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett år:
  • Valberedning: Daniel Åhman & Peter Johansson
  • Valberedning suppleant: Abdinaser Bashir