Onsdagskvällen den 8:e juni hade vi vårt konstituerande årsmöte för bildandet av ny domarklubb i Göteborg på Katrinelundsgymnasiet. Det var totalt 13 personer som kom till mötet.

Det var Esan Eskandari som hade tagit initiativet att bilda ny domarklubb och han hade bjudit in till uppstarts-möte två veckor innan. Fram till årsmötet hade vi tagit fram förslag till stadgar, namnförslag på föreningen, hur stor medlemsavgift vi tyckte passade för i år och tagit fram potentiella kandidater till styrelsen.

Esan Eskandari fick äran att leda mötet som mötesordförande, dessutom hade han fixat fika till dagens möte. Han hälsade alla välkomna och vi inledde mötet.

Det första som diskuterades var namnet för domarklubben. Vi hade fått in två formella förslag innan mötet och inga förslag framkom under mötet. Namnförslagen var ”Göteborgs ideella Fotbolldomarklubb” och ”Fotbolldomarringen Göteborg”. Mötet beslutade att anta namnet Göteborgs ideella Fotbolldomarklubb.

Därefter gick vi igenom förslaget till stadgar. Efter lite diskussion och små justeringar i förslaget kunde vi anta stadgarna för domarklubben.

Nästa punkt på agendan var medlemsavgiften. Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 50kr för år 2011. Anledningen till att vi valde en såpass låg medlemsavgift är att vi vill få upp medlemsantalet och vinna tillbaka förtroendet för domarklubben från domarna i Göteborg.

Därefter var det dags för val av årets styrelse.
Mötet beslutade att välja Jasmin Dzanic till ordförande,
Esan Eskandari och Fredrik Pettersson till ledamöter på två år,
Christoffer Bidestedt och Poyan Ahmadi till ledamöter på ett år och
Jenny Palmqvist och Richard Lillfors-Pintér till suppleanter på ett år.

När det gäller valet av revisorer så hade vi inte i dagsläget några kandidater till dessa poster och det framkom inga under mötet. Därför beslutade mötet att ge i uppgift till styrelsen att utse två revisorer och en revisorssuppleant på ett år inom den närmaste tiden.

Erik Bjunert valdes som ordförande i valberedningen och Håkan Lösnitz och Resho Dari valdes in som ledamöter i valberedningen.

Sedan diskuterade mötet kring domarklubbens verksamhet och vad vi kan komma att syssla med i framtiden. Dessa synpunkter antecknades och mötet avslutades.

Kort efter årsmötet hade den valda styrelsen ett kort konstituerande styrelsemöte. Där utsågs Fredrik Pettersson till vice ordförande,
Esan Eskandari till kassör, Poyan Ahmadi till sekreterare
och Christoffer Bidestedt till klubbmästare.

Vidare utsåg styrelsen Esan Eskandari och Jasmin Dzanic att vara firmatecknare för föreningen. Christoffer Bidestedt valdes som domarklubbens representant i Domarkommittén och att han även skulle vara ombudsman för domarna.

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 27:e juni och mötet avslutades.

Vi vill passa på att tacka Bengt Ivarsson från Svenska Fotbolldomareförbundet, SFDF som kom på mötet och hjälpte oss med bildandet av domarklubben. Dessutom vill vi tacka Ulf Jonasson och Göteborgs Fotbollförbund som bistod oss med lokal för mötet.