Våra medlemmar erbjuds härmed chansen att följa med på en unik resa där du tillsammans med kollegor från hela landet ges möjlighet att:

Fortbilda och förkovra dig genom att en heldag med en riksinstruktör från SvFF
Träffa nya och gamla vänner och kollegor
Träffa domare från engelska Premier League
Få en unik inblick i en svensk proffsdomares liv
Äta och dricka gott
Titta precis som fotboll av yppersta världsklass

GIFDK kan, i samarbete med Svenska Fotbolldomarförbundet och Eurotravel Sport, erbjuda sina medlemmar en unik möjlighet att resa till Manchester för att där ta del av fotboll och domarskap på ett sätt som aldrig tidigare erbjudits svenska domare.