Madelene Ekvall, ordförande i Tävlingskommittén, är den andra personen vi träffar i GiFDK:s intervjuserie där personer och avdelningar inom Göteborgs Fotbollsförbund uppmärksammas.


Hej Madelene, du är ordförande i TK (Tävlingskommittén), kan du berätta för den oinvigde vad TK gör?

TK ansvarar för Tävlings- och Representationsbestämmelserna (TB/RB) och frågor relaterade till dessa som dispenser, representationsfrågor, säkerhetsfrågor (vid arrangemang), protester o.s.v.

TK ansvarar även för seriesammansättningar, distriktmästerskap och ungdomscuper.

Vad är din roll och dina uppgifter som ordförande?

I rollen som ordförande leder jag TK´s sammanträden, ansvarar för budgeten, samt uttalar mig i tävlingsfrågor. Som ordförande föreslår jag ledamöter till TK som sedan godkänns av styrelsen. Då jag också är ledamot i styrelsen, rapporterar jag från styrelsen till TK och vice versa.

 

Vad händer i TK nu under hösten och vintern, hur ser ert löpande arbete ut?

TK är just nu inne i en intensiv period med förberedelser inför Representantskapsmötet (”Repskapet”) den 8/12. På Repskapet beslutar föreningarna om 2015 års serieindelning för representationslagen.

På Repskapet tas också beslut om Tävlingsbestämmelser och Representationsbestämmelser för 2015, samt tar beslut gällande de motioner som föreningarna lämnat till mötet. TK tar fram förslag till serieindelning, samt förbereder förslag till TB/RB. Efter Repskapet verkställer TK det som beslutats.

Under vintern har TK också möte där man lägger upp riktlinjer inför säsongen 2015.

Under januari och februari hålls även ett flertal spelordningsmöten.

 

GiFDK är såklart väldigt engagerade i domarnas situation i Göteborg. Hur tycker du relationen mellan TK och DK (där GiFDK finns representerade) är och hur kan samarbetet utvecklas?

TK sammarbetar med DK i frågor som berör båda kommittéerna. Detta arbete fungerar bra, men kan självklart alltid bli bättre. Framförallt bör samarbetet utvecklas i arbetet med Nolltoleransen. För att förbättra klimatet, måste vi alla samarbeta och ta ansvar.

Är det något du vill tillägga eller hälsa till GiFDK:s medlemmar?

Vill passa på att önska alla en trevlig vinter och önskan om ett bra fotbollsår 2015.