GIFDKs styrelse har fått en del nya ansikten till i år. I en intervjuserie kommer ni att få möta var och en. Först ut är vår nya vice ordförande – möt Daniel Wadlert som brinner för att förbättra domarnas arbetsmiljö och är, som mångårig domare i division 4, ett bekant ansikte för många inom göteborgsfotbollen. 

Danielwadlert

Daniel Wadlert, vice ordförande GIFDK

Kan du berätta lite om vem du är och din bakgrund?

Jag heter Daniel Wadlert och har hunnit bli 36 år, så jag höjer medelåldern rejält i denna annars unga och fräscha domarklubb. Min bakgrund har en stark koppling till idrottsrörelse i allmänhet, och till fotboll i synnerhet. Jag började med idrott redan i unga år vilket gav mig den välbehövliga känsla av samhörighet och meningsfullhet som god idrottsverksamhet kan ge.

När började du döma fotboll och varför?

Jag tror att jag dömt upp mot en 15 år nu, har inte riktig koll där tyvärr. Jag började döma när en nära vän som reda dömde tipsade mig om att det var kul, men dessutom hade jag ju ett väldigt stort intresse av fotboll.

På vilken nivå dömer du nu och vad är ditt mål med dömandet?

Jag dömer som HD och AD i Div 4 i distriktet.

 

Hur kommer det sig att du har valt att engagera dig i styrelsen för domarklubben?

Jag valde att engagera mig i domarklubben för att jag är bekymrad över att domarnas situation håller på att bli sämre och kanske till och med riskerar att bli ohållbar i framtiden (då tänker jag främst på distriktsnivå), och blir domarnas situation där ohållbar, så hotas hela sporten på sikt. Vet att detta är stora frågor, men när jag blir bekymrad så är min första reaktion att försöka göra något för att förbättra, och då tänkte jag att domarklubben kunde vara en bra plattform för det arbetet.

Hur känner du inför arbetet med domarklubben?

Det känns spännande och hedrande att få vara en del i arbetet i domarklubben. Jag är imponerad av det arbete och den seriositet som domarklubben uppvisat hitintills. Jag ser fram emot att kunna bidra med det som jag kan och jag tror att det kommer att bli intressant och givande. De fråga som jag brinner mest för är domarens arbetsmiljö, och den stämning som råder mellan såväl spelare som funktionärer i matchsituation, två frågor som förövrigt går väldigt mycket hand i hand.

 

Är det något du vill tillägga?

Jag vet att jag kan låta något pretentiöst i mina svar och det beror på att jag är ganska pretentiös. Jag ser allvarligt på saker och ting, kanske ibland till och med lite för allvarligt, men där tror jag säkert att mina styrelsemedlemmar kan bromsa mig något;) Och sist men inte minst så vill jag tacka domarklubbens valberedning för nomineringen och medlemmarnas förtroende.