God fortsättning önskar styrelsen i GIFDK!

Nytt år innebär ny fortbildning med nytt regelprov och löptest som ska klaras av för att man ska få döma 2015. För att hjälpa er på vägen vill vi i GIFDK välkomna er till årets REGELTRÄFF!
Nytt för i år är att man på plats har möjlighet att betala sitt medlemskap för 2015 och på så vis försäkra sig mot eventuella kostnader vid omprov av regelprovet (kostnad till GFF på 100 kr). Vi vill med detta upplägg förmedla en stor tilltro till vår mycket populära regelträff och för att skapa ett mervärde för våra engagerade medlemmar.

Alltså. Kom på regelträffen, bli medlem för 2015 och försäkra dig för ett eventuellt omprov.

Anmälan sker till event@gifdk.se

Datum: Onsdagen den 21:e januari 2015
Plats: Katrinelundsgymnasiet
Tid: 18:00 -20:00
Anmälan: event@gifdk.se

Det bjuds på fika….